אני לקבל יכול פלאפל, יש סיכוי ליחסים טובים עם מצרים, ו…… זה נעלם מצרים...

אני לקבל יכול פלאפל

יש סיכוי ליחסים טובים עם מצרים, ו…… זה נעלם
מצרים מכחישה: “מורסי לא שלח איגרת לפרס”
תודה ל-AgitpropAndApologia/Reddit

יש סיכוי ליחסים טובים עם מצרים, ו…… זה נעלם

מצרים מכחישה: “מורסי לא שלח איגרת לפרס”

תודה ל-AgitpropAndApologia/Reddit

  1. icanhazfalafel posted this